Az Egyesület története

Carl Gustav Jung neve a mélylélektan magyarországi recepciójának legelején feltűnt már: Ő hívta fel Ferenczi Sándor figyelmét Sigmund Freud munkáira. Jung és Freud szakítását követően azonban hosszú időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy Jung munkássága kellő visszhangra leljen Magyarországon. Dr. Koronkai Bertalan pszichiáter, Dr. Süle Ferenc pszichiáter, Dr. Gyökössy Endre református lelkész és zürichi jungi analitikus, Dr. Bodrog Miklós evangélikus lelkész, G. Donáth Blanka pszichológus és többek a hatvanas években kezdtek jungi szemlélettel dolgozni.

1980-ban a Magyar ideg- és Elmeorvosok Társaságából kiválva önállósodott a Magyar Pszichiátriai Társaság. Ez lehetővé tette a különböző pszichoterápiás irányzatok legális önálló működését. A Pszichoterápiás Szekció 10 Munkacsoportjának egyikeként jött létre a Jungi Komplex-pszichoterápiás Munkacsoport, mely előbb önálló Szekcióvá, majd 1991-ben önálló Egyesületté alakult át.

Ekkor már mind a magyar, mind a nemzetközi szakmai követelményeknek megfelelő kiképző munka folyt az Egyesületben, mely kapcsolatban állt a küsnachti (zürichi) Jung Intézettel. Innen Luif Judit, Bernből Sásdi Ferenc segítette a kiképzést. 1999-ig az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet adott otthont az Egyesületnek, melynek elnöke 2000-ig Dr. Süle Ferenc volt. Ekkor Dr. Koronkai Bertalant választotta elnökéül az Egyesület, mely ugyanebben az évben közhasznú társasággá alakult.

Ma az Egyesület, egyre aktívabb részt vállalva a pszichoterápiás és képzési munkában, a jungi tanok tudományos igényű továbbfejlesztésén és magyarországi képviseletén munkálkodik.