Kiképző terapeutáink elérhetősége

Jungi analitikus sajátélménybe való jelentkezés közvetlenül a kiképzőnél lehetséges

Módszerspecifikus jungi analitikus kiképző pszichoterapeutáink

Dr. Antalfai Márta Phd, ECP - jungi analitikus kiképző pszichoterapeuta, klinikai szakpszichológus, gyógypedagógus, művészet- és meseterapeuta. A MAPE Elnökségének és Tanulmányi Bizottságának tagja. Több évtizedes klinikai pszichológusi tapasztalattal rendelkezik, amit pszichiátria osztályon, ideggondozó szakrendelőben és alkoholgondozóban szerzett. 14 évig tanított az ELTE Pszichológiai Intézetében adjunktusként klinikai pszichológiát, pszichoterápiát, vezetett művészet és meseterápiás foglalkozást, valamint Rorschach-teszt kurzusokat. Az utóbbi másfél évtizedben fejlesztette ki, és nemrégen akkreditálták saját művészetterápiás módszerét, amit Katarzisz Komplex Művészetterápiának nevezett el. Alapítása, 1993 óta a Lelki Egészségvédő Alapítvány elnöke és szakmai vezetője. Dr. Antalfai Márta PhD-dolgozatában a női személyiségfejlődést tárgyalja, az analitikus pszichológiára épülő meseelemezések tükrében, mely témában azóta több tanulmánya és könyve is megjelent. 2000 óta vezet művészet- és meseterápiás csoportokat. Telefon: +36 30 575 2488, E-mail: antalfai@gmail.com


Gilyén Judit - jungi analitikus kiképző pszichoterapeuta, klinikai szakpszichológus
Tel.:+36 20 454 18 64


Dr. Kiss Sándor - jungi analitikus kiképző pszichoterapeuta, pszichiáter
Tel.:+36 20 551 11 84


Dr. Koronkai Bertalan-jungi analitikus kiképző pszichoterapeuta, pszichiáter, neurológus. Többek között a Magyar Pszichiátriai Társaság, a Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület tagja. A C.G. Jung Komplex-Pszichoterápiás Egyesület alapító (MAPE jogelődje) tagja és a MAPE tiszteletbeli elnöke. Mesterei a magyar pszichiátria és pszichoanalízis olyan meghatározó alakjai voltak, mint Hermann Imre, Gimesné Hajdú Lili, Gartner Pál, Klimes Károly. Jung munkásságának és pszichoterápiás szemléletének tolmácsolásával töltött termékeny évtizedei alatt tanítványok és páciensek százai tapasztalhatták az általa oly hitelesen képviselt jungi pszichoterápia hatékonyságát. Közel két évtizedig oktatott a VIKOTE és az SE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika kiképző pszichoterapeutájaként. (Nem fogad új tanítványt)


Dr. Süle Ferenc, ECP - jungi analitikus kiképző pszichoterapeuta, pszichiáter, addiktológus, csoportanalitikus. A C.G. Jung Komplex-pszichoterápiás Egyesület alapítója, 20 évig elnöke. Jelenleg tiszteletbeli elnök és a MAPE Tanulmányi Bizottságának elnöke. 1970-ben lett tagja az Amerikai Csoport Pszichoterápiás Egyesületnek (AGPA) és az Öngyilkosság Megelőzés Nemzetközi Egyesületének (IASP), továbbá 1989 óta tagja a Londoni Csoport Analitikusok Társaságának (GASL). Több alkalommal vett részt a küsnachti Jung Intézet intenzív nyári szemináriumain. 1992-2000 között az OPNI első Valláspatológiai Osztályának megalapítója és vezetője. 1980-2000-ig a Magyar Pszichiátriai Társaság vezetőségi tagja, 1992-2013-ig a Magyar Pszichoterápiás Tanács tagja. Több, mint170 pszichoterápiás tudományos cikk könyv szerzője. Fő érdeklődési területe a valláslélektan, a családterápia és az interperszonális kommunikáció jungi nézőpontból. Telefon: + 36 30 830 09 73, E- mail: sulefdr@gmail.com


Szautner Erika - jungi analitikus kiképző pszichoterapeuta, klinikai szakpszichológus,
hipnoterapeuta. Pszichoanalitikusan orientált és csoportanalitikusi tanulmányai után fordult a jungi analízis felé. 2013 óta a MAPE elnöke és a MAPE Tanulmányi Bizottságának tagja. A Magyar Pszichológiai Társaság, a Magyar Pszichiátriai Társaság és a Magyar Hipnoterápiás Társaság tagja. Egyetemi óraadói (SOTE, ELTE, PPKE) és az OPNI Tündérhegyi Pszichoszomatikus és Pszichoterápiás Rehabilitációs Osztályán eltöltött klinikusi, pszichoterápiás tevékenysége után jelenleg magánpraxisban dolgozik. Fő érdeklődési területe az álomelemzés valamint a pszichoszomatikus és nárcisztikus zavarok terápiája. Telefon: +36 20 961 3658, Email: szautner.erika@mail.datanet.hu


Dr. Szombati Ágnes - jungi analitikus kiképző pszichoterapeuta, klinikai szakpszichológus
Tel.: +36 70 502 64 65


Dr. Tóth Zoltán - kiképző jungi pszichoterapeuta, pszichiáter
Tel.: +36 30 205 8097, E-mail: ttothzoltan1@gmail.com


Dr. Unger Klára - jungi analitikus kiképző pszichoterapeuta, pszichiáter, addiktológus. A Magyar Pszichiátriai Társaság tagja. 1987 óta tagja a C. G. Jung Komplex-pszichoterápiás Egyesületnek. Jelenleg a MAPE Elnökségének tagja és az Etikai Bizottság elnöke. 1992-2000-ig az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet Valláspatológiai Osztályának egyik alapítója és munkatársa. A jungi pszichoterápia mellett családterápiával is foglalkozik. Tel.: +36 20 331 7766, E-mail:ungerklaradr@gmail.com


Narancsik Gabriella - jungi analitikus kiképző pszichoterapeuta, klinikai szakpszichológus
Tel.: +36 30 301 9443