Carl Gustav Jung

(1875 - 1961)

Carl Gustav Jung svájci pszichiáter az analitikus pszichológiai iskola megalkotója. Az ő nevéhez kötődik számos azóta széles körben elterjedt pszichológiai fogalom, mint az archetípus, egyéni és kollektív tudattalan, extra- és introverzió, animus, anima, árnyékszemélyiség, szinkronicitás stb. Jung fiatalon Bleuler professzor mellett dolgozott a híres Burghölzli klinikán. Szóasszociációs tesztjével és tipológiai modelljével hamarosan külföldön is nevet szerzett magának.

Freuddal való megismerkedése után rövidesen a pszichoanalitikus mozgalom egyik vezetője lett. Freud az utódját látta benne, idővel azonban útjaik eltávolodtak egymástól, s Jung "A libidó szimbólumai és változásai" című művének megjelenésekor szakításra került sor közöttük. Jung Freudnál tágabb értelemben tekintette pszichés energiának a libidót. Érdeklődését ettől kezdve főképpen az általa meghatározott kollektív tudattalan világa kötötte le. Jung a lelki fejlődést sajátos individuációs útnak írta le, melynek az általa meghatározott állomásai minden terápiás folyamatban felbukkannak, de minden egyes embernél másképpen, ki-ki saját egyéniségének és életútjának megfelelően.

Jung maradandót alkotott az álomértelmezés területén is. Freudtól eltérően ő az álomban nem csak vágyteljesítést látott. Nyitottabb volt a misztika, a vallások, a transzcendens rendszerek felé. Elsőként fogalmazta meg azt a véleményt, hogy a mélylélektan - azaz a tudattalan létezését elfogadó és azt tekintetbe vevő pszichológia - alkalmas a pszichózisok - a neurózisoknál súlyosabb pszichikus sérülések - gyógyítására is. Hosszú élete és munkássága során Jung számos jelenség magyarázatát találta meg az analitikus pszichológia eszközeivel, megfejtette például az alkímiai folyamatok lélektani vonatkozásait, feltárta az UFO-jelenség pszichológiai hátterét. Jung komplex pszichológiája örvendetes módon egyre nagyobb népszerűségre tesz szert, ugyanakkor ezáltal a felhígulás, a helytelen használat veszélye is megnőtt. Jung analitikus pszichológiája megfelelő kezelés mellett szinte minden pszichikus probléma orvoslására alkalmas.