A pszichoterápia mint közjószág

a Pszichoterápiás Tanács Szövetség konferenciája
Társrendezők: a PTSZ tagegyesületei
Hotel Benczúr, 1068 Budapest, Benczúr utca 35.

2017. november 18., szombat 10:00-18:00


A módszerspecifikus pszichoterápiás egyesületeket tömörítő Pszichoterápiás Tanács Szövetség a pszichoterápiás szcéna fontos szereplője. Ezen a konferencián igyekszünk megjeleníteni és diszkusszióba vonni olyan szakmapolitikai témákat, amelyek a pszichoterápiás szakmai közösséget közelről érintik, a gyakorló vagy érdeklődő szakemberek számára életszerűek és izgalmasak.  Célunk továbbá a szakmai közösségünk erősítése. Keressük annak a módját is, ahogyan a pszichoterápia társadalmi beágyazottsága mélyíthető, a presztízse tovább növelhető. Azaz a pszichoterápia felhasználói számára is kell, hogy legyen mondanivalónk.

Együttgondolkodásra,
műhelymunka elindítására hívjuk az érdeklődőket.

A közjószág olyan jószág, amelynek fogyasztásából más fogyasztók nem zárhatók ki, de azok nem is zavarják a többi fogyasztót (Rosen, Harvey S.: Public Finance, 7.Kiadás. McGraw-Hill, 2005). Tiszta közjószág például a levegő vagy a világítótorony. A pszichoterápia mint közjószág azt a kérdést veti fel, hogy az egyéni szinten nagyon hasznos pszichoterápia mit hoz társadalmi szinten? Mint társadalmi tevékenységnek mi a megmutatható hatása, számít-e, hogy van, a közjót erősíti-e vagy éppen fölöslegesnek tűnik? A pszichoterápia közegét adó intézmények, szervezetek (társaságok, kamara, egyetemek) ezt hogyan kanalizálják?

A konferencia tervezett programja:

9:00-től           Regisztráció

10:00               Megnyitó

10:10-11:40    Plenáris előadások

„A pszichoterapeuta jelene és jövője”
Hogyan látszanak a pszichoterapeuta életút egyes szakaszai a szakma különböző csoportjai felől. Milyen értékeket, nehézségeket, buktatókat látnak a pálya elején járók, képzésben lévők; a gyakorló terapeuták, képzők; illetve a szakma irányító pozíciójában lévők. 

12:00-13:30    Párhuzamos vitacsoportok
A plenáris előadásokban felvetett témák, kérdések érdemi megvitatására adnak lehetőséget a moderált csoportok, melyekről tartalmi összefoglaló feljegyzés készül további feldolgozó munka céljából.

13:30-14:30    Ebédszünet – csoportvezetői megbeszélés

14:30-16:00    Plenáris vitafórum – érdekeket feszítő kérdésekről
Egy kurrens szakmapolitikai téma három élesen eltérő szemszögből való expozícióját követő moderált vita. A referálók között szerepelnek a pszichoterápia szabályozásában, irányításában döntési kompetenciával rendelkező intézmények képviselői is.
Javasolt téma: Fényben és árnyékban - A terapeuta autonómiája/önállósága és rászorultsága/magányossága az átalakuló intézményi környezetben. Felelősségviszonyok, igazságosság és esélyegyenlőség. A sajátélményű terápia mint teher és mint erőforrás. 

Mottó:

"Kérem, maguk még így is velem jártak a legjobban ...
Talán a Sárospataki tanár úrral jártak volna még nálam is jobban, de az én vagyok.
Nálam egy a lényeg, önismeret és körlettisztaság. Akinek a füle áporodott, annak én a körmére nézek. Akinek meg a térde prezúros, annak a fejébe’ sincs rendbe’ minden. Viszont aki veszi a fáradtságot és jó alaposan lesúrolja magát, annak nincs ideje az órámra készülni. És azt én rögtön kiszúrom.
Csakhogy a tudás énnálam másodlagos. Én csak a diákoktól követelem meg."
(Sándor György: Lyukasóra)

16:30-18:00    Záró konferencia nagycsoport
A szakmai témák, a program, az esemény, a személyes élményeink reflexiójára lehetőséget adó színtér.


Szeretettel és érdeklődéssel várjuk szakmabeliek és érdeklődők jelentkezését, részvételét!

Szervező/programbizottság:

Árkovits Amaryl (DREAM)
Bokor Éva (DREAM)
Daubner Eszter (IPE)
Kőtörő Emese (PTSZ)
Szautner Erika (MAPE)
Terenyi Zoltán (CSAKIT) – elnök

Jelentkezés, információ: A részvételi díj 5000 Ft/fő, melyet az OTP 11731001-20215660-00000000 számlaszámra (DREAM) kérjük átutalni.
Jelentkezési határidő: 2017. október 25. a ptszkonf@gmail.com e-mail címen. A jelentkezés az átutalással lép érvénybe.

Jelentkezési lap
Amennyiben ugyanaz mint a számlázási cím, nem kell kitölteni.
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.